รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ปิดบริษัท ปิดห้างหุ้นส่วน ทั่วราชอาณาจักร

 !!! PROMOTION !!!
รับจดทะเบียนเลิกกิจการ
ปิดบริษัท / ปิด หจก. / เลิกกิจการ

ราคาเหมาจ่าย เริ่มต้น ฿12,000 (ปกติ 20,000)
*ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมราชการทุกอย่างแล้ว
Promotion นี้หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

 
 

ปรึกษาฟรี!
โทร 094 426 5519 (คุณโอ๋)
และ 094 442 6559​

หรือ คลิกที่ปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่นพิเศษ! ก่อนใคร
คลิกที่ปุ่ม LINE

*จดแล้วจบ ไม่พบปัญหาย้อนหลัง*
รับจดทะเบียนเลิกกิจการโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อลดปัญหาค่าปรับย้อนหลัง
ทำให้จบ ครบทุกขั้นตอน
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ


คุณรู้หรือไม่?
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน, บริษัทฯ แต่ไม่ได้ประกอบกิจการ
แม้กิจการไม่มีรายการค้าใดๆ หรือไปไม่รอด
ต้องจ่ายค่าปิดงบการเงินทุกปี อย่างน้อยปีละ 7,000 – 12,000 บาท
หากเป็นเช่นนั้น ขอแนะนำให้จดเลิกกิจการดีกว่า
แต่…
ถ้าหากไม่จดทะเบียนเลิกกิจการ
ทุกๆ ปี คุณจะมีภาระเหล่านี้ จนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกิจการ

1.ค่าปรับ ในการ “จัดทำงบการเงิน”
อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน
มิฉะนั้น จะมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

2.ค่าปรับ ในการ “ยื่นงบการเงิน”
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ รวมถึง บริษัท และห้างหุ้นส่วนที่แม้ว่าจะ ยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม
จะต้องส่งงบการเงินด้วย
มิฉะนั้น มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

3.ค่าปรับ ในการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)”
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ทั้งนี้ หากยื่นแบบฯ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
หรือไม่ยื่นแบบ ต้องรับผิดชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท
และหากมีภาษีที่ต้องชำระ จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
(เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน) ของภาษีที่ต้องชำระ

ขอบเขตการให้บริการ
ปิดบริษัท / ปิด หจก. / เลิกกิจการ

รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทของเรา

 • จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • แจ้งปิดกิจการ ต่อกรมสรรพากร
 • แจ้งปิดกิจการ ต่อสำนักงานประกันสังคม
 • นำส่งแบบ ภ.ง.ด.50 ต่อกรมสรรพากร
 • จัดหาและประสานงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒฯ แล้ว
 • ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมประกาศหนังสือพิมพ์แล้ว

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

 • ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ตรงจากสำนักงานบัญชี
 • เป็นที่ปรึกษาตลอดการให้บริการ
 • ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ไม่มีข้อผูกมัด
 • ดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือจัดเตรียมเอกสาร
 • ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนด้วยตนเอง
 • ค่าบริการสมเหตุสมผล

เรายินดีให้คำปรึกษาก่อนปิดบริษัท ปิดห้างหุ้นส่วน
ฟรี..!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปรึกษาฟรี!
โทร 094 426 5519 (คุณโอ๋)
และ 094 442 6559​

หรือ คลิกที่ปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่นพิเศษ! ก่อนใคร
คลิกที่ปุ่ม LINE

MENU::-----------------------------------